Sistemes i Virtualització

Projectes de virtualització i optimització de sistemes que aconsegueixin millorar la disponibilitat, capacitat i rendiment dels serveis IT a través, en qualsevol cas, de la reducció de costos.

 • Consultoria i disseny d’infraestructura de sistemes i de virtualització. Implementació d’Infraestructura Convergent (HP/Cisco)
 • Solucions d’entorns Virtualitzats de Servidors, Escriptoris i Aplicacions (VMware, Microsoft, Citrix)
 • Entorns d’Alta Disponibilitat i Continuïtat de Negoci
 • Solucions de Comunicacions Unificades (Cisco)
 • Eines de Productivitat: Office 365
 • Disseny i activació de Núvols Privats

Emmagatzemament de dades i seguretat

Solucions d’emmagatzemament que permetin gestionar grans volums de dades, tot garantint la seguretat, disponibilitat i l’accés a la informació.

 • Disseny de solucions d’emmagatzemament
 • Solucions d’emmagatzemament unificat
 • Infraestructures SAN/FC/iSCSI
 • Llibreries de Cintes i appliance de backup a disc
 • Software de backup per a entorns físics i virtuals
 • Migracions i replicació entre sistemes d’emmagatzemament heterogenis
 • Serveis gestionats de Monitorització, Administració i Suport d’entorns d’emmagatzemament i protecció de dades
 • Emmagatzemament i backup en el núvol

Xarxes i Comunicacions

Solucions i serveis per disposar d’un sistema de comunicacions (dades, veu i vídeo) fiable, segur, amb escalabilitat i de fàcil administració perquè sigui la base del bon desenvolupament del seu negoci o servei.

 • Consultoria i disseny de projectes de Networking
 • Solucions de comunicacions Internet en Actiu/Actiu (amb diversos ISP amb DNS Dinàmic / mitjançant BGP)
 • Xarxes Wireless. Entorns Wi-Fi privats i per a convidats
 • Comunicacions punt a punt de Banda Lliure
 • Comunicacions de Veu. Comunicacions unificades Cisco (veu, vídeo, dades, missatgeria)
 • Auditories de xarxes
 • Serveis de Gestió i Administració de xarxes
 • Gestió Avançada del QoS
 • Xarxes cablejades. Electrònica de Xarxa, Racks, Cablejat

Centre de Dades

Serveis perquè el seu Data Center sigui eficient, flexible i segur.

 • Alta Disponibilitat – Continuïtat del negoci o servei
 • Plans de Contingència
 • Recuperació davant desastres
 • Projectes de millora de CPDs
 • Trasllats tècnics segurs
 • Anàlisi d’estat i informe de situació del CPD
 • SAIs/ Estabilitzadors / Grups electrògens
 • Auditories de seguretat del CPD
 • Monitorització de CPDs
 • Seguretat Física del CPD (control d’accés, càmeres, seguretat...)

¿Necesitas más información?

Puedes descargarte aquí la ficha de Infraestructura IT

Descargar

Vols que et truquem?

Deixa'ns les teves dades i de seguida ens posarem en contacte amb tu.