Núvol Privat

Núvol Privat amb infraestructura pròpia i gestionada pel propi client

 • La infraestructura és propietat del client
 • Gestionada per ell mateix
 • Ubicada en instal·lacions pròpies de l’organització
 • SLAs definits internament

Núvol Privat Gestionat

Núvol Privat amb infraestructura pròpia o IaaS + Serveis gestionats per XPERIENTIA

 • Infraestructura a mesura que pot ser pròpia o contratada com a servei
 • Gestionada pel proveïdor de serveis
 • Ubicació coneguda que pot triar el mateix client
 • SLAs negociats entre proveïdor i client

Núvol Privat Virtual

Núvol Privat Virtual amb HP VPC + Serveis gestionats per XPERIENTIA

 • El proveïdor de serveis ofereix una infraestructura virtual destinada al client
 • Gestionada pel proveïdor de serveis
 • Ubicació coneguda i que pot triar el mateix client
 • SLAs negociats entre proveïdor i client

Núvol Públic

Serveis de Núvol Públic (IaaS/PaaS) d’HP (HP Helion) i Microsoft (Azure)

 • Infraestructura a través d’Internet en base a “pagament per ús”
 • Gestionada pel proveïdor de serveis
 • La ubicació pot ser coneguda pel client
 • SLAs estàndards definits pel proveïdor

¿Necesitas más información?

Puedes descargarte aquí la ficha de Infraestructura IT

Descargar

Vols que et truquem?

Deixa'ns les teves dades i de seguida ens posarem en contacte amb tu.