Serveis d’administració, suport i monitorització

L’externalització de serveis (administració, monitorització i suport d’IT) permet reduir notablement costos sense que la qualitat dels serveis proporcionats a l’usuari final es vegi penalitzada en la més mínima mesura.

 • Manteniment preventiu, proactiu i correctiu dels Sistemes i/o Comunicacions. Un tècnic (prèviament familiaritzat amb la infraestructura i el negoci en qüestió) és assignat al client
 • Gestió proactiva de rendiment i estat de la infraestructura de sistemes i aplicacions
 • Serveis de monitorització i manteniment d’entorns virtuals i CPDs 12x5, 12x7, 24x7
 • Serveis de Help Desk, segons les necessitats de cada client
 • Serveis de Service Desk (externalitzar la comunicació dels usuaris pel que fa a incidències)
  • Actuar com a punt únic de contacte
  • Identificar i documentar detalladament totes les sol·licituds
 • Reporting i millora contínua del servei

Serveis de Seguretat

Els serveis de seguretat d’XPERIENTIA tenen com a finalitat gestionar l’adequació, implantació, monitorització i millora dels sistemes de seguretat, així com de la totalitat d’obligacions i riscos que hi estan associats. Els nostres objectius són:

 • Reducció màxima de riscos eliminant qualsevol amenaça en la seguretat de la informació del negoci o servei del client.
 • Compliment amb la legislació vigent (normes sectorials, contractes...).
 • Millora de la competitivitat i l’eficiència mitjançant la confiança en el negoci o el servei entre els qui intercanvien i comparteixen informació, és a dir, clients, proveïdors i socis.

¿Necesitas más información?

Puedes descargarte aquí la ficha de Infraestructura IT

Descargar

Vols que et truquem?

Deixa'ns les teves dades i de seguida ens posarem en contacte amb tu.